Turku365 on julkiseen tilaan sijoittuva kaupunkitaideteoskokonaisuus, jonka reilut 130 teosta ja tapahtumaa nähdään turkulaisten arjessa läpi vuoden 2011. Teoksen taiteellisen johtajan Meiju Niskalan käsikirjoittamia ja konseptoimia teosideoita ovat olleet vuoden aikana toteuttamassa ja kokemassa reilut 50 000 ihmistä.

Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen kuuluva teoskokonaisuus sisältää kolme suurempaa osiota: Arjen löytöretkeilijätTaideklinikan, sekä Ulkoilmaosaston, jotka muodostavat Turkua ja sen identiteettiä kommentoivan kaupunkitaidekokonaisuuden.

Turkuun sijoittuvien teosten lisäksi Turku365:n alla innostutaan Liken julkaiseman Arjen löytöretkeilijöille -kalenterin avulla. Teos on tehtäväkirja ja vuoden 2011 viikkokalenteri kaupungin käyttäjille. Normaalin päivyrin lisäksi kalenterista löytyy taustoitettu tehtävä vuoden jokaiselle viikolle, ja se toimii kompassina kaupungin uudelleen kokemiseen ja kaupunkitaiteen tekemiseen. Tehtävät päivittyvät Arjen löytöretkeilijät -osioon viikottain. YLE Turun kanssa viikottain toteutettavaa radio-ohjelmaa voit kuunnella Radio Turun nettisivuilla tai suorana arkiaamuisin Turun radion taajuuksilta.

Mitä on kaupunkitaide?

Julkiseen tilaan tehty kaupunkitaide on lisäilyä, täyttämistä, ideointia, kaunistamista ja ihmisten sitouttamista siihen paikkaan jossa eletään. Taiteilijalle ja tekijälle kaupunki on stage, laboratorio, kangas ja inspiraationlähde. Teokset kommentoivat paikkaa, sen ilmiöitä, tapahtumia, siihen liittyvää historiaa tai tulevaisuutta.

Tyypillisesti kaupunkitaide eli Urban Art syventää ja tutkii paikan olemusta kaunistavin, oivaltavin, innostavin ja vuorovaikutteisin keinoin. Kaupunkitaide jäsentelee tuttuja ympäristöjä yllättävällä tavalla ja tuo niistä tuntemattoman tai yllättävän perspektiivin esiin, ravistellen anonyymin tilan hengen ja tarinat esiin!

Kaupunkitaiteen taustalla vaikuttavat monet eri taiteenlajit, kuten ympäristötaide, yhteisötaide ja performanssitaide. Katutaiteesta kaupunkitaide eroaa esimerkiksi siten, että kaupunkitaide tehdään tiettyyn paikkaan ja paikan ehdoilla. Teos voidaan nähdä lahjan kaltaisena tekona muille kanssakaupunkilaisille, eli esitys/teostilanteessa sen avulla ei ole tarkoitus hankkia rahaa.

“Kaupunkitaide on suurin demokratian ja keskustelun muoto, varsinkin silloin, kun se lähtee yhteisöstä joka paikassa elää.”

Kirby Cookin